JURAČKOVÁ, L. Kulturní centrum Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

Navrhovaná známka

Berková, Petra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Marek, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 105032