MUSILOVÁ, M. Vinařství Lahofer Dobšice u Znojma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dýr, Petr

Navrhovaná známka

Kalousek, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Myslín,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 105176