VYPLEL, A. Návrh úpravy zvoleného úseku vodního toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šlezingr, Miloslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Blahuta, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 105430