MEZULÁNÍKOVÁ, L. Příprava realizace hrubé vrchní stavby objektu CEITEC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Doubek, Rostislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 105158