STOKLÁSKOVÁ, K. Průmyslová pekárna Herold Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Alois

Navrhovaná známka

Kolář, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Suchánek,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 105329