VONDRÁČEK, P. Rodinný dům v Čechočovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sobotka, Jindřich

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kervitcer, Marek

Navrhovaná známka

eVSKP id 105424