PODHRÁZSKÝ, M. Alternativní způsoby odkanalizování obcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Raclavský, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Raček, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 105242