ROUZEK, J. Stavebně technologická etapa zastřešení nízkoenergetického rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Diaz, Yvetta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Selník, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 105285