KABÁTOVÁ, E. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vajkay, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Julinová, Patricie

Navrhovaná známka

eVSKP id 105035