KOPEC, J. Hodnocení aktuálního stavu existující konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Schmid, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Karel, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 105071