JIRUŠKA, D. Rodinný dům Rudoltice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Eliáš, Luboš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klvaňa, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 105028