KABELÍKOVÁ, E. Sanace podzemních vod kontaminovaných ropnými látkami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Biela, Renata

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Úterský, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 105036