KINDERMANN, O. Nízkoenergetický dům Rovná [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ostrý, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalánek, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 105047