ŠAGÁT, P. Montáž halového objektu v Sudoměřicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlčková, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Selník, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 105347