POSPÍŠILOVÁ, P. Analýza rozdílů mezi směrnou a nabídkovou cenou stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Výskala, Miloslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tuscher, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 105256