SUCHÁ, K. Dopad netradičních technologií zpracování půdy na kvalitu půdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kameníčková, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Doležal, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 105338