MIKULKA, L. Realizace hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlčková, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kovářová, Barbora

Navrhovaná známka

eVSKP id 105165