PŠIKALOVÁ, H. Komunitní dům pro seniory – hrubá stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kratochvílová, Erika

Navrhovaná známka

eVSKP id 105273