JANYŠKA, M. Parkování P+R v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Holcner, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novák, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 105016