NĚMCOVÁ, K. Komplexní řešení návrhu dopravní stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosňovský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stehlík, Dušan

Navrhovaná známka

eVSKP id 105185