FILÍPKOVÁ, M. Úprava toku svyužitím CIVIL 3D a HEC-RAS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Duchan, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Julínek, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 104923