SVRČEK, D. Návrh rekonstrukce úseku železniční tratě mezi žst. Uničov a žst. Šumperk, km 32,2 - 35,2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruzíková, Miroslava

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mazel, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 105345