KABELÁČ, J. Materiálově nelineární řešení prutových konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Krejsa,, Martin

Navrhovaná známka

Návrat,, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 105600