RAČEK, J. Metodika návrhu systému využití šedých vod ve vybraných objektech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Raclavský, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pollert,, Jaroslav

Navrhovaná známka

Stanko,, Štefan

Navrhovaná známka

eVSKP id 105598