VOLAŘÍK, T. Redukce atmosferickych vlivu z observace supravodivych gravimetru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Weigel, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lederer,, Martin

Navrhovaná známka

Vatrt, Viliam

Navrhovaná známka

Mojzeš,, Marcel

Navrhovaná známka

eVSKP id 105617