MANĎÁK, R. Mobilní aplikace typu klient-server [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kula, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Musil, Petr

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 106139