MILKOVIČ, M. Systém pro detekci vzorů v binárních souborech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Matula, Peter

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kolář, Dušan

Navrhovaná známka

eVSKP id 106098