MAZURA, F. Framework pro bezpečný vývoj webových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Barabas, Maroš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ovšonka, Daniel

Navrhovaná známka

eVSKP id 106523