RADOŠ, D. Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Plchot, Oldřich

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 106484