ŠABART, O. Testování Open vSwitch a DPDK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čejka, Rudolf

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Grégr, Matěj

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 106443