HAJDIN, M. 3D hra ovládaná pomocí senzoru Leap Motion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Najman, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kobrtek, Jozef

Navrhovaná známka

eVSKP id 106313