FALTUSOVÁ, M. Derivační morfologie češtiny na základě rozsáhlých korpusových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dytrych, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 106467