COUFAL, M. Pohled na stav JUnit pro testovanou instanci Eclipse [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 106130