PITŘÍK, M. Zabezpečovací zařízení pro regionální tratě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Musil, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 106435