JEŽOVICA, F. Monitorování spotřeby elektrické energie s využitím Bluetooth Low Energy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 106417