ĎURČO, M. Vizualizace práce CPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojnar, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Češka, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 106351