OSTEROVÁ, A. Nástrojová podpora vývoje softwaru metodikou Scrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 106309