KONDULA, V. Extrakce grafu toku řízení z formátu LLVM IR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šoková, Veronika

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 106186