KISS, M. Porovnání stínových metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Tóth, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Milet, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 106356