VANČO, P. Detekce živosti prstu s použitím různých zdrojů světelného záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kanich, Ondřej

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 106067