CHOMO, T. Identifikace aplikačních protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pluskal, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 106333