VELECKÝ, J. Implementace samoopravných kódů pro 100 Gb/s Ethernet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kekely, Lukáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kučera, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 106353