SMEJKAL, A. Nástroj pro ochranu výkresů AutoCAD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ovšonka, Daniel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kačic, Matej

Navrhovaná známka

eVSKP id 106495