VAŠINA, M. Kovy s tvarovou pamětí - modelování nelineárních systémů s hysterezí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Žalud, Luděk

Posudek oponenta

eVSKP id 104769