VAŠINA, M. Kovy s tvarovou pamětí - modelování nelineárních systémů s hysterezí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalud, Luděk

Viz prilozeny PDF soubor.

Posudek oponenta

Hrabovský, Miroslav

viz posudek v pdf

Grepl, Robert

viz posudek v pdf

eVSKP id 104769