BALEJ, J. Aktivní IP geolokace pro verifikaci pozic stanic v Internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Ing. Jiří Balej zahájil doktorské studium v prezenční formě v roce 2010. V roce 2014 přešel na kombinovanou formu studia. V průběhu studia absolvoval půlroční stáž na University of Patras v Řecku, kde mimo jiné provedl dílčí měření pro jeho disertační práci. V současnosti pracuje jako asistent na Ústavu informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně. Dále pracuje na téže univerzitě jako projektant a analytik informačních systémů na Ústavu informačních technologií. V rámci pedagogického působení na VUT se podílel na výuce cvičení předmětů Síťové operační systémy a Teoretická informatika. Jako asistent na Mendelově univerzitě vede nebo vedl přednášky celkem 6 předmětů, převážně zabývajícími se počítačovými sítěmi a operačními systémy. Aktuálně přednáší předměty Počítačové sítě 1 a 2 a vede cvičení předmětu Informační zdroje a komunikace, Výpočetní technika 1 a Informatika pro ekonomy 2. Jako spoluautor se podílel na tvorbě dvou skript. Ing. Jiří Balej je držitelem 6 certifikátů dokládacích znalost problematiky počítačových sítí a síťových prvků firem Cisco, Mikrotik a Juniper. Ing. Jiří Balej pracoval na dizertační práci ve dvou nosných etapách. V průběhu prezenčního studia byl stanoven cíl disertace a byla navržena metoda pro geografické zpracování výsledků. Experimentální ověření navržené metody v podobě rozsáhlých měření v síti PlanetLab bylo převážně realizováno v posledním roce kombinovaného studia. Doktorand splnil všechna požadovaná kritéria pro podání disertační práce a práci doporučuji k obhajobě.

Posudek oponenta

Róka, Rastislav

viz posudek ve formátu pdf

Zdrálek, Jaroslav

viz posudek ve formátu pdf

eVSKP id 106065