KAZKAZ, M. Compact Sensors for Evaluation the Thermal Comfort [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavelek, Milan

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Fiľakovský, Karol

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Šafařík,, Pavel

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 106659