KLUS, J. Vývoj algoritmu pro automatickou charakterizaci vzorku na základě dat získaných spektroskopií laserem indukovaného plazmatu (LIBS) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaiser, Jozef

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Černohorský,, Tomáš

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Veis,, Pavel

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 106661