ŘEHÁK, K. Deformačně napěťová studie Burch-Schneiderovy dlahy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horyl, Petr

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Janíček, Přemysl

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 106715