BOHÁČOVÁ, K. Modelování návrhu stavebního díla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Tichá, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Aubusová,, Alena

Navrhovaná známka

eVSKP id 111232